Hiển thị tất cả 11 kết quả

CÁC MÓN NGHÉ XÀO

CUỐNG TIM XÀO DƯA CHUA

180.00

CÁC MÓN NGHÉ LẨU

LẨU NGHÉ CHUA CAY (M)

480.00

CÁC MÓN NGHÉ LẨU

LẨU NGHÉ LÕI RÙA (M)

550.00

CÁC MÓN NGHÉ HẤP

LÕI RÙA TRẦN

250.00

CÁC MÓN CHIÊN

NGHÉ CHIÊN THÁI LAN

220.00

CÁC MÓN CHIÊN

NGHÉ LÚC LẮC

220.00

CÁC MÓN NGHÉ NƯỚNG

NGHÉ NƯỚNG LU

220.00

CÁC MÓN NGHÉ NƯỚNG

NGHÉ NƯỚNG TẠI BÀN

CÁC MÓN NGHÉ XÀO

NGHÉ XÀO RAU CẦN/ BÒ KHAI

190.00

CÁC MÓN NGHÉ XÀO

NGHÉ XÀO RAU MUỐNG

190.00

CÁC MÓN NGHÉ XÀO

SÁCH XÀO KHẾ CHUA

190.00