CƠ SỞ 1:

nhà hàng nghé long biên – hà nội

Địa chỉ: Cửa Khẩu Bồ Đề – Ngõ 1 Phú Viên

Hotline:0917713689